Farmářské trhy

 • Záměrem farmářských tržišť je obnovení tradice zemědělských tržnic a zároveň podpora českých zemědělců a chovatelů.

Dosavadní vývoj ukazuje, že zájem o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je obrovský, a proto se začínají prosazovat farmářská tržiště na nejrůznějších místech České republiky.

Trhy jsou ekonomicko-společenské akce pořádané na tržištích. Nosným prvek trhů je specializovaný maloobchod provozovaný skupinově, tj. trhovci ve svých stáncích nabízejí k prodeji různé spíše drobné zboží. V dnešní době se jedná zejména o potraviny (hlavně čerstvé – ovoce, zelenina a maso), v minulosti byly běžné také trhy s dobytkem.

Trhy se obvykle organizují v pravidelných intervalech – menší se mohou konat i každý týden, větší trhy jsou často výroční a vztahují se k nějaké významné události (vánoční trhy,velikonoční trhy, jarmarky apod.).

Na popularitě získávají historické trhy, na kterých trhovci, často v dobových kostýmech, nabízejí tradiční pokrmy a řemeslné výrobky, často vlastní výroby.

 • Organizátor je oprávněn nepovolit přítomnost na trhu těm, kteří se nepřihlásili k účasti včas
  a v požadovaném termínu.
  Organizátor může na místě vyloučit z účasti prodejce, který poruší podmínky a pravidla trhu nebo kodexu
  (např. přiveze zboží neslučitelné s charakterem trhu, ke svým výrobkům přidá zboží na trh
  nevhodné).
 • Pořadatelé vydávají pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše.
  Každý prodejce je povinen dodržovat své prodejní místo po celý den trhu v čistotě a po skončení trhu
  toto místo řádně uklidit.
 • Pořadatel může z akce vyloučit ve spolupráci s městskou policií účastníka, který nebude dodržovat
  vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele.
  Prodejci si zajistí vlastní stánky.
  Účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem.